7

+

dorpen zetten zich in

Stichting

Projectactie

Rheden

Welkom op de startpagina van de website van de Stichting Projectactie Rheden… Wij, het bestuur van de Stichting Projectactie Rheden (SPR), informeren u graag over de achtergrond, doelstellingen en werkwijze van onze stichting. Op deze startpagina gaan wij daar kort op in, op de andere pagina’s staat een meer uitvoerige toelichting. Onze opzet is om initiatieven vanuit de Rhedense bevolking ten behoeve van (kleinschalige) projecten in ontwikkelingslanden financieel te ondersteunen. Dat betekent in de praktijk, dat de SPR financiële steun kan verlenen aan stichtingen, waarvan bestuursleden in de gemeente Rheden wonen. De bijdragen van de SPR moeten ten goede komen aan investeringen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs in ontwikkelingslanden en kunnen meerjarig zijn. De SPR kan ook steun verlenen bij het opzetten van manifestaties in de gemeente Rheden ten behoeve van fondsenwerving, zoals concerten, lezingen of festivals. De SPR is voor haar inkomsten op haar beurt afhankelijk van giften, donaties en de opbrengsten van inzameligsacties. Onze op die wijze ontvangen middelen worden door de gemeente Rheden (tot een zeker maximum) verdubbeld. Het bestuur van de SPR nodigt u graag uit contact met ons op te nemen, indien u projecten in ontwikkelings- landen wilt ondersteunen dan wel geld wilt inzamelen voor een specifiek project of een bepaalde stichting. Via deze website houden wij u graag op de hoogte van onze activiteiten en onze bijdragen. Dat doen wij ook via onze Nieuwsbrieven, die u op de website aantreft. U kunt zich ook abonneren op de “papieren versie”. Ook verwijzen wij u door naar de websites van stichtingen, die wij hebben ondersteund. (zie “Links”) Voor vragen over onze activiteiten en subsidiemogelijkheden dan wel het aanmelden als donateur kunt u contact met ons opnemen. (zie “Contact”)